Výběr nejvhodnější varianty

Jsou situace, kdy může v rozhodování o vašem záměru pomoci jeho zobrazení pomocí vizualizace, ať již formou vymodelování virtuálního modelu nebo jeho usazení do fotografie, tzv. zákres.

Vizualizace je tedy poměrně názorný i preventivní prostředek, který může v mnoha ohledech pomoci vybrat to nejoptimálnější řešení.

Vymodelováním virtuálního modelu navíc často dochází i k uvědomění si dalších vazeb a detailů, které lze včasně a zdárně vyřešit ještě před samotnou realizací a předejít tak případným nežádoucím překvapením a improvizacím.

Podklad pro památkáře

Jako pomůcka může být zhotovení vizualiace či zákresu pro získání stanoviska od orgánů památkové péče. Vizualizace tak může potvrdit vhodnost záměru, pokud se pohybujete například v prostředí památkové rezervace.

Markýza v souokolí historických staveb.

Příklad vizualizace fasády vs. realizace.