Praxe:

  • 2020 (trvá) spolupráce se společností SUN SYSTEM (ČR, SR)
  • 2020 (trvá) -2014 činnost pro Archispace s.r.o., Praha
  • 2008-2013 spolupráce s Meridin s.r.o., Hradec Králové
  • 2008 Autorizace, ČKAIT, obor: IP00 – pozemní stavby
  • 2007-2008 P&P Servis, stavební společnost s.r.o., Praha
  • 2003-2007 ASGK Design s.r.o. (dříve Escadra architekti), Praha

Vzdělání:

  • 2004-2007 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební (doktorské studium)
  • 1996-2004 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury (inženýrské studium)

Stáže

  • 2006 Institut für Gebäudelehre und Entwerfen (Sozial- und Gesundheitsbauten), Fakultät Architektur, TU Dresden (stáž-doktorské studium)
  • 2001 Kansas State University, KS, USA, Katedra architektury (stáž-inženýrské studium)

Ostatní