Stavební zaměření

V rámci svých služeb nabízím i stavební zaměření. Zaměření stávajícího stavu rodinného či bytového domu, bytu nebo celého objektu, novostavby nebo historické budovy, může být podkladem pro stavební úpravy, energetický posudek, dotaci nebo hypotéku.

Potřebujete rekonstruovat nebo změnit užívání a dokumentace chybí nebo je nekompletní? Pak je potřeba zaměření stávajícího stavu jako součást podkladu pro získání stanovisek dotčených orgánů, jako je například Hasičský záhranný sbor nebo Hygienická stanice a dále stavební úřad.

Z dokumentace stávajícího stavu lze získat užitné plochy za účelem pronájmu či rozpočtu energií.

Pro některé účely je vyžadována rovněž zjednodušená dokumentace, tzv. pasport stavby, dle přílohy č. 7 část 2., vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších novelizací.

Zaměření interiéru

Pokud je prováděn projekt interiéru s vazbou na realizaci, provádím zaměření dílčích částí pro zpřesnění buď stávajících podkladů. Pokud však stavební výkresy zcela chybí, zaměření relevantních prostor vypracuji.

Zaměření interiéru lze domluvit tak, aby byl minimálně narušen provoz či intimita daného prostoru.

Pro interiér je s ohledem na plánovaný záměr časté rovněž technického vybavení, jako jsou například vývody elektroinstalace, stoupačky zdravotechnických instalací, trasy vzduchotechniky aj.

V případě zájmu mne prosím neváhejte kontaktovat pro více informací.